Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Мої статті

>>> Читати тут <<<

 

РОЗГЛЯНУТО  І  ПОГОДЖЕНО                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ :

МЕТОДКОМІСІЄЮ    МПЛСПіТ                                                                       ДИРЕКТОР МПЛСПіТ 

( Протокол  № _______від _______2014 р. )                            

                                                                                                                         _____________  Т.Д.Казанцева   

                 Методист  МПЛСПіТ                                                                 “_____”___________________2014 р.

_________________ Н.П. Панченко 

 

П Л А Н

РОБОТИ   МЕТОДИЧНОЇ   КОМІСІЇ

ВИКЛАДАЧІВ   і  МАЙСТРІВ   ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ

Маріупольського  професійного  ліцею  сфери  послуг  і  торгівлі   на 2014– 2015 навчальний  рік

№  з/п

Найменування  заходів

Дата  проведення

Відповідальний  за  виконання

1

2

3

4

 

I . Організаційні  заходи

1.

Підготовка навчальних кабінетів, лабораторії,  навчально –виробничих  ділянок,   навчальних  посібників  до  навчального  року.

 

cерпень

 

Зав.  кабінетів,

Викладачі,

Майстри в/н

2.

Поповнення і удосконалення    матеріально – технічної  бази навчальних кабінетів, лабораторії, навчально – виробничих ділянок.        

на  протязі  року

 

Зав.  кабінетів,

Викладачі,

Майстри в/н

3.

 Оновлення  і поповнення комплексно-методичного   забезпечення  уроків  теоретичного   і  виробничого   навчання з використанням інноваційних технологій навчання(електронних лекцій, презентацій, тощо).

на  протязі  року

 

Зав.  кабінетів,

Викладачі,

Майстри в/н

4.

Корегування  тематичних  планів     з предметів  професійно-теоретичної підготовки, переліку навчально – виробничих  робіт , згідно стандартів програм,  робочих навчальних планів.

серпень

 

Викладачі,

Майстри в/н

5.

Оновлення  наочної  і  плануючої  документації  кабінетів  і навчально - виробничих  ділянок  .

на  протязі  року

 

Зав.  кабінетів,

Викладачі,

Майстри в/н

6.

Оновлення переліків питань до тематичних  атестацій , кваліфікаційних  атестацій, контрольних робіт  з  предметів  спеціальних дисциплін .

вересень

Викладачі

Майстри в/н

7.

Постійно використовувати інноваційні  технології  в  навчальному процесі  при викладанні  спеціальних  дисциплін  і  виробничого  навчання .

на  протязі  року

 

Викладачі,

Майстри в/н

 

 

8.

 Проводити засідання  методкомісії - ключові питання:

-«Про напрямки методичної роботи на 2014- 2015    

   навчальний  рік» ;

-«Про  підсумки  роботи  у  2014 – 2015 навчальному    

   році» ;                   

- «Перспективні плани роботи ліцею  на 2015- 2016  

    навчальний рік».

щомісячно

 

вересень

 

травень        

 

червень

 

методист

Панченко Н.П.

 

II. Реалізація   основних  напрямків  щодо  розвитку   професійно – технічної   освіти

1.

        Розглядання  та  затвердження   плануючої  документації на  І та ІІ  семестри  навчального  року :

а) тематичні  плани  і  програми ;

 

 

до  30.08.14

 

 

Викладачі

б) поурочні  плани ;

до  30.08.14

Викладачі

в) перелік  навчально – виробничих  робіт ;

до  30.08.14

Майстри  в/н

г) плани  роботи навчальних кабінетів  та  гуртків ; 

вересень

Зав. кабінетами

д) графіки  проведення  консультацій  з  предметів  

    професійно-теоретичної підготовки ;

вересень

Викладачі -

консультанти

є) графіки  проведення    лабораторно – практичних 

    робіт  з предметів професійно-теоретичної    

    підготовки  ;

вересень

Викладачі

ж) перелік   завдань:    для   контрольних    робіт,  до    

    тематичних атестацій ;

вересень

Викладачі

з ) переліки завдань : для    дипломних  робіт , творчих 

    завдань,   до підсумкової державної      атестації;

жовтень

Викладачі -

консультанти

і ) обговорення  та  затвердження  детальної 

     програми ;

жовтень

Майстри  в/н

2.

Вивчення питань педагогіки і методики проведення уроків  т/н і в/н   , використання їх в навчально-виховному процесі. 

-«Концепція  сучасного уроку» ;

 

 

- «Типи та види уроків виробничого навчання»;

 

- «Все про вступний інструктаж»;

 

- « Поточний  інструктаж»;

 

- « Заключний інструктаж»;

 

- «Методи формування мотивації навчання на уроці»;

 

- «Мотивація шляхом створення ситуації успіху»;

 

- « Методика проведення занять з професійно-теоретичної підготовки» ;

-« Семінари »;

-«Лабораторно- практичні заняття»;

-« Методика проведення уроків в/н при вивченні операційних тем»

-«  Методика проведення уроків в/н при виконанні комплексних робіт»;

-  Методика проведення контрольно-перевірочного уроку »;

-« Оцінювання навчальних досягнень учнів»;

-« Види контролю знань, умінь і навичок учнів»

 

 

 

 

вересень

 

вересень

 

жовтень

 

жовтень

 

грудень

 

грудень

 

    січень 

 

січень

 

 січень

січень

 

 лютий

лютий

 

березень

 

квітень

травень

 

 

 

Методист

Панченко Н.П.

Майстери в/н:

Кіліна Ф.В.  

 

 Шуляк Т.М.

 

Горяїнова І.І.

 

Завізна Н.І.

 

 Щербань Н.М.

 

 Герасимова К.В.

   Викладачі:

Ломакіна І.І.

 

Ромащенко К.В.

Ржевська Л.Г.

Майстри :

Дзюбенко А.В.

Комендантова О. 

 

Любієва В.М.

 

Ковтун О.О. Степанкова Г.М

                 

3.

Вивчення   і  систематизація матеріалів дослідження творчих груп з впливу різних форм і  методів  навчання та формування методичної  скарбнички методкабінету  :

  а) вплив творчих завдань на процес     активізації  професійних навичок  учнів  ліцею; 

  б)  методи мотивації   діяльності учнів; шляхом використання тестових завдань;

  в) вплив конкурсів професійної  майстерності          на формування професійних навичок   учнів ліцею - майбутніх  фахівців;

  г) інноваційні методи навчальна  і виробнича      діяльність учнів  ліцею,  як метод  підвищення  ефективності  та  розвитку    пам’яті, професійної діяльності  учнів    ліцею;

 

 

 

 

травень

 

 

грудень

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

тв. гр. № 1

 

 

тв. гр. № 2

 

 

тв. гр. № 3

 

 

 

тв. гр. № 4

 

 

4.

Проведення інструктивно – методичних нарад, психологічних тренінгів,  консультацій , творчих семінарів, засідань «за круглим столом»  педагогічних працівників з  питань педагогіки та методики проведення уроків т/о і в/н, оформлення навчально-плануючої  документації,  питань педагогіки та психології .

 

серпень,

на  протязі року

 

методист

Панченко Н.П. Голови методичних.

Комісій

 

ІІІ . Підвищення  методичного,  теоретичного  рівня і професійної     майстерності

 

  1.

Систематично згідно тематичних планів  проводити  :  тестування, контрольні роботи,   тематичні атестації , семестрові атестації . Аналізувати і робити  висновки з результатів та впроваджувати в навчальний процес заходи по усуненню недоліків.

На протязі року

Викладачі

Спец предметів.

Мастри в/н

  2.

Підготовити  і  провести  професійні  кваліфікаційні атестації  учнів  I  і   II    року  навчання.

Згідно графіків

Майстри  в/н

 

  3.

Систематизувати вивчення інноваційних педагогічних технологій , застосовувати  їх на уроках  теоретичного і виробничого навчання . Організувати  оснащення навчальних кабінетів і виробничих ділянок комп’ютерною технікою.

на  протязі  року

 

методист

Панченко Н.П.

Викладачі і

Майстри в/н

4.

Проводити консультації, семінарські заняття, засідання  з     майстрами  виробничого  навчання   з питань  організації та проведенні  уроків  практичного  навчання з використанням інноваційних  методів .   

на  протязі  року

 

Ст. майстер

Кряжевських Н.П.

 

5.

Систематично  формувати професійні  навички в процесі виробничого навчання в учнів  ліцею і аналізувати  показники  по групах за спеціальністю.

квітень

Майстери в/н

 

6.

Заохочення до  творчості у  навчанні професій  на  уроках  теоретичного  навчання і до росту рівня професійної майстерності на уроках виробничого навчання.

січень

Викладач

Кирпота Т.М.

7.

Досліджувати особливості  формування творчої особистості  в учнівському  колективі.

грудень

Майстер в/н

Ромащенко К.В.

 

8.

 Інноваційні  методи  практичного  навчання  і їх вплив на  розвиток  здібностей  учнів     у навчальному  процесі.   

грудень

Майстер в/н

Любієва В.М.

9.

Аналіз впливу методичної роботи викладача і майстра виробничого навчання  на    професіональний рівень  знань  на розвиток  вмінь  та  навичок  з  професій .

січень

Методист Панченко Н.П.

Викладачі

Майстри в/н

10.

Вивчення і аналіз використання на  уроках виробничого  навчання     проблемного , креативного навчання, ігрових методик.

квітень

Майстер в/н

Комендантова О.О.

11.

Розробка та  використання  на  уроках теоретичного  навчання  тестових завдань    за  темами  програми та аналіз впливу на рівень знань.

травень

Викладачі спецдисциплін

.

12.

Аналіз  використання методу самостійної пошукової роботи  на  уроках теоретичного  навчання   з предмету « Технологія приготування їжі з основами  товарознавства».  

березень

Викладачі

 спецдисципліни

 

13.

Розробка та  використання  на  уроках   теоретичного  навчання тестів і карток – завдань з предмету «Калькуляція та облік» , « Інформатика».

 

грудень 

 

 

Викладач

Ромащенко К.В.

 

14.

Аналіз використання  опорних  конспектів , тестів на  уроках  теоретичного  навчання   з  предмету  «Товарознавство продовольчих товарів».

 січень

Викладач  Дуднік С.В.

15.

Розвиток  ділових  якостей, навичок  учнів  з  професії  «Кухар – кондитер»  на  уроках  спецтехнології  за умови використання інноваційних технологій навчання.

листопад

Викладач       Ломакіна І.І.

16.

Відображення творчого  підходу до

виробничого  навчання  в  альбомах:

-  « Наша літня практика»;

- « Показники виробничого навчання з професій: «Кухар», «Кухар , кондитер»»;

 

- «Наше  дозвілля»- позакласна робота;                                   

 

 

Вересень

Квітень

 

травень

 

 

 

 

Майстри виробничого навчання

 

Педпрацівники

Закріплені за групами

17.

Проведення щорічного конкурсу  «Кращий  кабінет  ліцею».

травень

Методист

Панченко Н.П.

    

ІV.  Вивчення, узагальнення , розповсюдження  і  впровадження     передового  виробничого  і  педагогічного досвіду. 

1.

  Вивчати інноваційні  технології  та прогресивні методи навчання, передовий досвід   викладачів  і  майстрів  виробничого  навчання .

на  протязі  року

Методист

Панченко Н.П.

2

 

 

       Проведення  уроків  обміну досвідом :

-  урок «майстер-клас»  з  виробничого  навчання на  тему : «Гарячі  овочеві  страви »;

 

березень

 

 

Майстер в/н

Любієва В.М..

- відкритий урок-конкурс   на  тему: «Приготування коктейлів»;

листопад

майстер в/н

  Завізна Н.І

- урок–диспут на тему: « Способи запобігання і перетворення конфлікту» ;

січень

Викладач

Шаруда Д.А.

- урок-семінар  на тему: « Риба та рибні товари»;

лютий

 Майстер

Горяінова І.І.

- відкритий урок  на тему : «Косметичні товари» ;

січень

 Викладач

Ромащенко К.В.

- відкритий  урок   на  тему : «Приготування  страв з риби і морепродуктів» ;

жовтень

Майстер  в/н

Кіліна Ф.В.

-відкритий  урок на  тему:«Попереднє сервірування столів»;

жовтень

Майстер

Герасимова К.В.

- відкритий урок виробничого  навчання    на  тему :     « Робота на ККА»;

листопад

Майстер  в/н

Щербань Н.М.

- відкритий урок-презентація: « Нові види теплового увтаткування»;

березень

 Викладач

Ржевська Л.Г.

- відкритий  урок-семінар на тему:« Прянощі і спеції» ;

вересень

Викладач

Панченко Н.П.

- урок  виробничого навчання на тему:  «Кондитерські фруктово-ягідні вироби »;

грудень

Майстер в/н

Дзюбенко А.В.

 

- урок  виробничого навчання з показом майстра :        « Оздоблення  тістечок»;

квітень

Майстер в/н

Кіркіна В.В..

3.

Проведення  конкурсу  професійної  майстерності

серед  учнів  І і ІІ років  навчання:

- «Виставка - екібана з овочів , фруктів і квітів»;

 

 

вересень

 

Майстер в/н

Кіліна Ф.В

 

- з  професії  “Кухар”  на  тему  « Холодні закуски» (учні  ІІ року  навчання);

 жовтень

 

 

Майстер в/н

Ковтун В.М.

- з  професії   « Кондитер»   на  тему: «Приготування  тістечок з різних напівфабрикатів»;

 березень

 

 

Майстер в/н

Кіркіна В.В.

- з  професії «Офіціант, бармен»  на  тему:                         « Різдвяні свята»;

грудень

 

Майстер в/н

Герасимова К.В

 

- з професії «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир» на  тему: « Обслуговування у відділі              «  Кондитерські вироби»».

 листопад

Майстри в/н

Горяінова І.І.

Степанкова Г.М.

 

  • конкурс «Майстер-клас» серед майстрів виробничого навчання на тему : «Моя професія»

травень

Майстери в/н

 

4.

Проведення    заходів  професійної  майстерності серед майстрів виробничого навчання:

  • семінар з професії «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир» на тему: «  Організація продажу товарів  в  відділку  «Молочна гастрономія » ;
  • семінар з професії «Офіціант, бармен»  на тему:   «Флейрінг»;
  • семінар з професії  «Кухар» на тему:

« Приготування холодних страв».

  • семінар з професії « Кондитер» на тему:                  «  Тортодекорування»;
  • семінар з професії  «Кухар»  на тему:

«Охорона праці на виробництві»

 

 

 

 

 січень

 

 

лютий

 

листопад

 

  грудень

 

 

  вересень

 

 

 

Майстри в/н:

Дзюбенко А.В.

Щербань Н.М.

 

 Герасимова К.В

Завізна Н.І

 

Ковтун О.О.

Любієва В.М.

 

 Кіркіна В.В

 

 

Ст. майстер

Кряжевських Н.П.

 

                         

 

 

 

       Методист 

       Маріупольського  професійного  ліцею        

       сфери  послуг  і  торгівлі                                                       Н.П. Панченко

Категорія: Мої статті | Додав: МПЛСУиТ (21.07.2014)
Переглядів: 810 | Рейтинг: 0.0/0