Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Мої статті

>>> Читати тут <<<

ЗВІТ директора

                                                                                                                                 Маріупольського  професійного  ліцею сфери послуг і торгівлі  

Казанцевої Тамари Дмитрівни

"Про результати роботи за 2014-2015 навчальний рік"

         Навчально – виховна та  методична робота у ліцеї здійснюється згідно з Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, Положенням « Про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі» , рекомендаціями навчально-методичного центру ПТНЗ у Донецькій  області та іншими нормативними документами в галузі освіти.

Увесь навчально - виховний процес був чітко спланований за такими параметрами:

1. План роботи ліцею на навчальний рік ;

2. Розклад уроків;

3. Графіки чергувань викладачів і майстрів ;

           4. План роботи профспілки;

          5. Розклад роботи спортивних секцій і гуртків.

Адміністрація ліцею разом з профспілкою велику увагу приділяла роботі по охороні праці, що забезпечило виконання усіх пунктів відповідних заходів.

У ліцеї створенні всі умови для успішної роботи викладачів і навчання учнів.і Учні які смешкають за межами міста  забезпечені  гуртожитком.

План прийому учнів  на 2014-2015 навчальний рік - 24ол. /8 учбових груп/.

 Фактично прийнято: на 01.09.2014р. 186чол.

-         на базі неповної середньої освіти - 78чол.

  у тому числі:

ü Кухар, кондитер  - 52чол.

ü Продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 26 чол.

-         на базі  середньої освіти - 108 чол.

У тому числі:

ü Кухар  - 52 чол.

ü Продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 30 чол.

ü Офіціант, бармен – 26 чол.

 - курсова подготовка- 10 чол ( кухар.)

     Перехідний контингент на кінець 2013-2014 року склав - 238 чол.

у тому числі:      

ü кухар, кондитер - 60 чол;

ü кухар – 59 чол.;

ü продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 89 чол.

ü офіціант,бармен – 30 чол.

На початок навчального року 01.09.2014р. контингент у Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі складав - 424 учнів.

у тому числі:

 - на базі  середньої освіти - 256 чол.

 - на базі неповної середньої освіти – 168 чол.

За навчальний рік прийнято 18(у т.ч. на ІІ курс 1чол)  і було відраховано – 27  учнів.                                                        

 

У 2014-2015 навчальному році випущено – 236 кваліфікованих фахівців (зимовий випуск 136чол., літній випуск 69чол., за результатами поетапної  атестації 31чол.)

З випущених які закінчили повний курс навчання і отримали дипломи:

ü Кухар – 54 чол.

ü Кухар, кондитер – 50чол.

ü Продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 74чол.

ü Офіціант, бармен – 27чол.

    Отримали дипломи з відзнакою - 13 чол. (Купрікова Л., Велигодська А., Антошкіна Д. (гр..№11)   Хартухова І.(гр..15), Білик А. (гр..16), Герінг В., Нудьга Т.(гр.12),  Дегтяр А., Петрикіна Т., Попович Я.(гр.№14), Єфремов С.,Ільїна А.,Лівієрату М. (гр..№13)

         Дипломи кваліфікованого робітника – 205шт.

         Свідоцтва про отриману кваліфікацію – 31шт.

Працевлаштування випускників зимового випуску - 85%.   

 Станом на 26.06.2015р. контингент учнів складає 179 чол.

ü Кухар – 53 чол.

ü Кухар, кондитер – 53чол.

ü Продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 49чол.

ü Офіціант, бармен – 24чол

Підсумки успішності та пропусків занять 2014-2015н.р.

№ гр.

Кол-во уч-ся на 26.06.15

  Успішність учнів по балах

 н/а

Пропущено часов

 

 

   10,11,12

7,8,9

  4,5,6

    1,2,3

Всего

Ув.пр

Неув.пр.

9

30

-

16

14

 

-

863

553

310

10

28

 

17

7

 

4

1085

571

514

11

20

3

16

1

 

-

326

296

30

12

29

2

15

12

 

-

245

-

245

13

30

4

17

9

 

-

446

185

261

14

30

3

18

9

 

-

243

-

243

15

28

1

20

7

 

-

454

214

240

16

29

1

18

9

 

-

168

86

80

Ітого за ІІ курс

 

 

 

 

 

3830

1905

1925

1

26

1

17

9

 

-

2081

1319

762

2

27

-

17

7

 

3

1711

1384

327

3

22

1

15

6

 

-

1582

821

761

4

26

2

16

7

 

1

986

609

383

5

27

1

14

9

 

3

842

381

461

6

27

-

21

6

 

-

781

553

228

7

24

1

17

6

 

-

1701

668

1033

Ітого за Ікурс

 

 

 

 

 

9684

5729

3955

Всього

403

20

254

118

 

11

13514

7634

5880

 

Не атестовані учні з навчальних предметів:

Група № 4 «Кухар» Сосновський І.

Група № 5 «Кухар» Копач А., Мадісон В., Нікулін Б.

Група №1 «Кухар, кондитер» Гаркуша Ю., Романенко К.

Група №2 «Кухар, кондитер» Гутарова Ю., Середа Г., Чухрій Г.

Група №10 «Кухар, кондитер» Доценко А., Михайленко Л., Михальонок В., ЯремчукЛ.

 

Пропуски годин:         Всього:                                                        13514

                                       З поважної причини :                                  7634

                                       З неповажної причини :                         5880

 

 

На одного учня:            Всього:                                                      31,79                                                                                                                                                             

                                       З поважної причини :                               17,96

                                            З неповажної причини:                            13,83

    Найбільша кількість пропусків занять з неповажної причини в групах  :  №1 «Кухар,  кондитер» -762 год. (майстер виробничого навчання Зорянкіна Н.В., Киліна Ф.В.),№3   «Продавець продовольчих товарів, контролер- касир-  761 годин; 

 (майстер виробничого навчання Степанкова Г. М., Горяїнова І.І.) №7 – 668 годин (майстер виробничого навчання Кисла М.В., Завізна Н.І.), але треба враховувати військову ситуацію навколо нашого міста, та те, що багато учнів ліцею мешкають у зоні проведення АТО, та іноді не мають змоги виїхати на навчання.

 

  Підсумки успішності за 2014/2015 навчальний рік

Види підготовок

2014/2015уч.г.

2013/2014уч.г.

Предмет

2013/2014уч.г.

2012/2013уч.г.

1

2

3

4

5

6

 

Гуманітарна підготовка

Фізична культура

Захист Вітчизни

Професійно – теоретична підготовка

Професійно – практична підготовка

Предмети, що вільно обираються

 

76%       ↘ на 2%

77,7 %   ↘ на 1,9 %

68,7%    ↘ на 2,4%

72%       ↘ на 7%

78,8 %  ↘ на 11,2 %

70,7 %  ↘  на 7,3 %

 

   

          78%

85,2%

71,1%

           79%

90%

78%

 

 

Підсумки пропусків занять  за 2014/2015 навчальний рік

Пропущено часів

2013/2014 н. р.

2014/2015 н. р.

Всього

На 1уч-ся

 

З пов. причин

На 1уч-ся

 

З непов. причин

На 1 уч-ся

 

7892

 17,67 год.

             

6046

 13,54  год.          

 

 

1846

4,13  год.               

 

13514

31,79 год.

 

7634

17,96 год.

 

 

5880

13,83 год.

 

 

 

 

      Методична робота в ліцеї планується і проводиться  згідно
«Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному
закладі», яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №582
від 12.12.2000р.,    як самостійний розділ у плані роботи ліцею. Спрямована на реалізацію проблеми «Гуманізацію та професіоналізм в масове харчування сферу послуг і торгівлі шляхом підготовки кваліфікованих робітників».  Ця проблема спланована для всього колективу три роки тому і націлена на впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.  Кожен з інженерно-педагогічних працівників індивідуально обрав собі проблемний напрямок в роботі, який тісно пов'язаний з проблемою ліцею. Вона послідовно втілюється в навчально-виховний процес  в ліцеї через творчість педагога, заходи самоосвіти, педагогічні інновації в системі практичної освіти та впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчально-виховного процесу в ліцеї.

В ліцеї працює  дві  методичні комісії.  Кожна  комісія  має план роботи . На засіданнях методичних комісій розглядались всі питання відповідно планів роботи, питань пов’язаних з навчально-виховним процесом, удосконаленням методичної роботи:

- « Використання інноваційних технологій навчання»;

  • «Аналіз проблемних  ситуацій  на  уроках теоретичного та виробничого  навчання»;  
  • «Проведення  уроків-презентацій, семінарів, круглих стлів»;
  • «Методи  роботи  малими  групами»;
  • «Методи креативного навчання»;
  • Підготовки та проведення відкритих заходів.
  • Проведення конкурсів професійної майстерності, семінарів, майстер-класів.

         У плані роботи ліцею на 2014-2015 навчальний рік  методична робота спланована для всього колективу і індивідуально для кожного педагогічного працівника.

 У ліцеї працюють «Школа молодого викладача» - керівник Малай І.Б.- заступник  директора  з навчально-виробничої  роботи, «Школа молодого майстра» - керівник Кряжевських Н.П.-  старший  майстер. Робота шкіл планується керівниками на навчальний рік. Методист Панченко Н.П. в цьому році згідно плану роботи проводила заходи з двома новими майстрами виробничого навчання та заохочувала всіх майстрів до плідної співпраці. На засіданнях методичних комісій:

  • з  метою   вивчення і аналізу роботи з молодими майстрами  заслухали доповіді:  «Про роботу з молодими майстрами в/н»( методист Панченко Н.П.); « Моє бачення місця майстра в/н у вихованні і навчанні дітей в нашому ліцеї» (майстер в/н  Зарянкіна Н.М.);  «Молодий майстер – інноваційний підхід до освітньо - виховного процесу  » (майстер в/н Мороховська І.І.).
  • метою обміну  досвідом і  удосконалення створення методичних розробок і методики проведення  відкритих уроків розглянути і  обсудити  матеріали : з професії « Офіціант» методичні  розробки  уроків в/н  :  урок – презентація на тему

 « Приготування гарячих напоїв на основі чаю» (майстер в/н Завізна Н.І.); «Інтерактивне навчання» (майстер в/н Кисла М.В.)

  • з професії «Продавець продовольчих товарів, Контролер-касир »: методичний посібник по вивченню асортименту товарів, презентації « Риба та рибні продукти» (майстер в/н Горяінова І.І .); методичні  розробки відкритих уроків на теми: «Кондитерські фруктово-ягідні вироби (майстер в/н Дзюбенко А.В.), «Робота на контрольно-касових апаратах» (майстер в/н Щербань Н.М.),інноваційна розробка з теми «продаж товарів в супермаркетах, розрахунок товарів на розрахункових вузлах», презентація з теми     « Історія  контрольно-касового обладнання. Види к/к апаратів»;
  • з професії «Кухар. Кондитер» методичні  розробки  уроків на теми: «Приготування страв з риби та морепродуктів», «Борошняні вироби з дріжжового тіста» (майстер в/н Кіліна Ф.В.), «Приготування страв з птиці», «Оздоблення тістечок» (майстер в/н Шуляк Т.М.), «Особливості приготування та подавання українських борщів» (майстер в/н Ковтун О.О.), « Особливості Грецької кухні» (майстер в/н Любієва В.М.) та інші.

Також були розглянуті та обговорені методичні матеріали до відкритого семінару серед майстрів виробничого навчання з показом «майстер-клас»: « Промоушен-акції в підприємствах торгівлі з елементами мерчандайзингу» (з професії «Продавець продовольчих товарів, Контролер-касир »), «Інновації в приготуванні та подачі кулінарних страв» (з професії «Кухар») ; « Лате-арт» , « Смузі- перспективний напій для барів» (з професії « Офіціант,бармен».

  В ліцеї проводяться систематично різні семінари, колоквіуми, засідання  на педагогічні теми : «Психолого-педагогічні основи сучасного уроку», «Психологічні особливості особистості – екстраверт, інтроверт» ( викладач Шаруда Д.А.)., «Методи мотивації навчання на уроці», «Професійне навчання в Японії» (майстер в/н Щербань Н.М.), «Конфлікт між учнем і викладачем» (викладач Ромащенко К.В.)

    Методист Панченко Н.П.  організувала цикл навчальних занять на тему «Концепція сучасного уроку». Майстри виробничого навчання підготували відповідні матеріали для проробітки теми: «Вивчення методик проведення уроків виробничого навчання» - «Все про вступний інструктаж» (Шуляк Т.М.), «Поточний інструктаж»( Горяінова І.І.), «Заключний Інструктаж», «Інноваційні методики навчання і їх використання в навчальному процесі» (Завізна Н.І.), «Методика проведення уроків виробничого навчання при вивченні операційних тем» (Дзюбенко А.В.), «Методика проведення уроків при виконанні комплексних робіт» (Комендантова О.М.). Викладачі- «Методика проведення занять з професійно-теоретичної підготовки» (Ломакіна І.І.), «Методика проведення семінарів»  ( Ромащенко К.В.) , «Традиційні та інноваційні методи навчання» (Ржевська Л.Г.).

Педагогічні працівники нашого ліцею беруть активну участь у конкурсах та методичних заходах, які проводить НМЦ ПТО: викладачі - Малай І.Б., Панченко Н.П ,Ржевська Л.Г., Ромащенко К.В., Ломакіна І.І.; майстри виробничого навчання – Кисла М.В., Ковтун О.О.  

З метою поширення кращого  педагогічного досвіду педагогам  ліцею потрібно налагодити постійне взаємовідвідування уроків та проведення відкритих уроків згідно графіка.

В цілому плани роботи виконані. В кінці навчального року була проведена виставка  методичних наробок: презентацій, доповідей, методичних розробок по темам уроків теоретичного і практичного навчання, лабораторних робіт, посібників, тестових завдань та інше. Всі заплановані відкрити заходи проведені. По підсумкам року були заслухані звіти викладачів та майстрів виробничого навчання, складені підсумкові звіти .

    ***  Одна з основних складових усієї учбової діяльності - професійна підготовка учнів. Виробниче навчання поділяється на 5 частин.

1. Формування професійних умінь та навичок учнів.

2. Виробнича праця учнів основний засіб виробничого навчання.

3. Зв'язок теорії та практики.

4. Структура виробничого навчання – це навчання учнів на полігонах , в учбових майстернях та інші.

5. Учбово-матеріальне оснащення виробничого навчання, обладнання , робітничий інструмент та технологічна документація. Усі ці складові є в ліцеї і постійно оновлюються.   

Учні ліцею проходять виробниче навчання в лабораторії і навчальних майстернях  ліцею, а також на підприємствах громадського харчування і торгівлі міста.

 

У 2014 - 2015 навчальному році учні нашого ліцею заробили  6274 грн. за період виробничої практики.

У 2014-2015 році була проведена інвентаризація матеріальних цінностей. Був проведений поточний ремонт кровлі одного з навчальних корпусів,  проведено реконструкцію жіночої кімнати. Проводиться поточний ремонт навчальних кабінетів та гуртожитку (ремонт душу, ремонтування підлоги у секціях). Реконструіровано кафе – майстерню. Заміна регістрів у спортивному залі. Придбано: оргтехніка, канцелярськи товари, господарські та будівельні товари.

 

  Процес виховання і навчання учнів такий же довгий і тривалий, як і саме людство. Виховання починається з народження людини і грає важливу роль в усіх формах і на усіх етапах розвитку особистості.

У 2014-2015  навчальному році  в ліцеї  навчалось 18 дітей-сиріт,з них :

- на  1 курсі  навчалось  5   чол.

- на  2 курсі  навчалось   13 чол.

Дітей з малозабезпечених сімей  2 чол.,  які мають  по одному батьку (напівсироти) - 50  чол.,  що складає 11.76%  від загальної кількості учні , дітей. які проживають у неповних сім’ях – 134 чол., що складає 31.52% від загальної кількості учнів. З багатодітних сімей  в ліцеї навчається  25 учнів, що складає  5,88 % від загальної кількості  учнів .

         На внутрішньо ліцеївському обліку перебувало 13 учнів,  з них – 9 дівчат.

На обліку в міліції перебуває  0 чол., в службі у справах дітей  0 чол .

Протягом року учнями  ліцею було  здійснено 0 правопорушення в позаурочній час.

В розрізі правоосвітньої та правовиховної роботи в ліцеї цього року  діє план спільних заходів адміністрації Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі та відділення кримінальної міліції Орджонікідзевського РВ м. Маріуполя з правового виховання учнів, їх батьків, а також профілактики наркоманії , алкоголізму та правопорушень серед учнівської молоді, для формування в учнів правової культури громадянина України.  Педагогічний колектив ліцею тісно працює з Міським наркологічним диспансером, разом  з яким  проводяться лекції, класні годин та акції : « Тиждень без тютюну», « Я не палю», «Шкідливі звички не в тренді».

    З виховної роботи протягом навчального року були проведені наступні заходи:

  з націонольно-патріотичного виховання:

·        позакласні години: « Я – громадянин- патріот незалежної держави Україна» (кл. керівник Ломакіна І.І.), « Патріотизм- нагальна потреба України»( кл. керівник Ромащенко К.В.) «Я- Українець» (кл. керівник Дзюбенко А.В.); підготовлені та проведені круглі столи: «Наша країна- єдина Україна» ( до Дня Соборності України) ( кл. керівник Ромащенко К.В.), «Люблю свій народ – ціную його звичаї» ( кл. керівник Ковтун О.А.), «Донорство крові - почесна справа» ( кл. керівник Любієва В.Н.),

« Їх славні імена в літописі Другої світової війни» ( кл. керівник Ромащенко К.В.); організовані відкриті класі години - презентації : «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину"(кл. керівник Ломакіна І.І.), « Я – Українець» (кл. керівник Горяїнова І.І.), «Тих днів не змовкне слава» (кл. керівник Шуляк Т.Н.),  «Забуттю не підлягає» (кл. керівник Киліна Ф.В.), « Герої небесної сотні» ( кл. керівник Ковтун О.А.), та багато інших позакласних заходів, які направлені на виховання громадянської позиції майбутніх фахівців сфери послуг і торгівлі.

Також проводились слідуючи позакласні заходи:

·        Заходи до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

·        День святого Миколая.

·        Новорічний вогник.

·        День студента.

·        «Тетянин день»  виховний захід в гуртожитку.

·        Конкурси  читців в бібліотеці .

·        Заходи щодо Дня закоханих.

·        Культурно-масові заходи щодо  пам’яті Т.Шевченка, Дня рідної мови.

·        Заходи щодо дня козацтва.

·        Свято « Масляної»

·        Заходи щодо Міжнародного жіночого дня.

·        Заходи до Дня перемоги.

·        Заходи до Дня матері.

·        День здоров`я.

 

   Учні разом з педагогічним колективом приймали участь у волонтерській роботі, приймали участь у загальноміських акціях «Подаруй дитині радість», «Ялинка  бажань», «До дня св. Миколая».  Для учнів, що прибули з зони АТО  була проведена благочинна акція - збір канцелярських принадь та речей.  Учні ліцею  приймали участь в регіональному фестивалі - конкурсі української культури, де зайняли призові місця

( 1- учениця групи №4 Назаренко К. та 3- учениці групи № 1 Перміна Н., Зюбанова К.).

   В ліцеї протягом року на належному рівні проводилась робота з соціально- незахищеними учнями та учнями – переселенцями з зони проведення АТО, вони першочергово отримували  допомога та правові консультації фахівців ССД, ЦССДСМ.

   Всіх учнів - сиріт, та учнів позбавлених батьківського піклування, яких було випущені з ліцею в січні поточного року були  працевлаштовані.

  Для проведення лекторіїв учням ліцею та їх батькам адміністрацією ліцею були запрошені фахівці з міського наркологічного диспансеру, служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, пожежної безпеки, цивільного захисту, міської лікарні.

Працювали  гуртки художньої самодіяльності 2, спортивні секції 4, предметні гуртки. В роботі гуртків було  приймали участь  76 учень, у спортивних секціях 60 учнів. Результатом роботи гуртків була участь у конкурсах художньої самодіяльності,  масових  культурних та спортивних заходах  які проводились в ліцеї та місті.

Проаналізувавши роботу ліцею за 2014- 2015 навчальний рік, слід зазначити, що в роботі інженерно - педагогічного колективу поряд з позитивними результатами роботи є і недоліки:

-         Зросла кількість пропусків занять ( у зв’язку з нестабільною ситуацією в місті);

-         Знизились показники успішності учнів;

-         Збільшилась кількість і частота переміщення учнів з місць практики на інші

 (у зв’язку з нестабільною ситуацією в місті);

-         Зросла кількість відмов від працевлаштування сиріт.

 

 

 

         Директор 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: МПЛСУиТ (06.07.2015)
Переглядів: 344 | Рейтинг: 0.0/0