Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Мої статті

>>> Читати тут <<<

Донецька обласна державна адміністрація

Департамент  освіти і науки

Маріупольський  професійний  ліцей  сфери  послуг  і  торгівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                      

87502 м. Маріуполь, пр-т 1-го Травня, 51

ВДК в м. Маріуполі,  код ОКПО 02542780,  банк одержувача: УДК у Донецькій обл.

      м. Донецьк; МФО 834016 , код ОКПО 02542780; розрахунковий рахунок 35227001000226

тел. (0629) 22-25-50; 22-24-14               

 

№ ____  від _____________ 2013р.

 

П Р О Т О К О Л

загальних  зборів колективу

Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі (60)

 

                                                                                              від 20 червня 2013 року                         

                                                                       Кількість  членів колективу – 51 чол.

                                                                  Присутні                                 – 44 чол.

                                                                       Відсутні з поважних причин  – 7 чол.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Звіт директора МПЛСПіТ Казанцевої Тамари Дмитрівни про свою діяльність перед педагогічним колективом у 2012/2013 навчальному році.

СЛУХАЛИ:

Директора МПЛСПіТ Казанцеву Тамару Дмитрівну., тези виступу:

·        за рахунок бюджетних коштів – 447 чол.

·        понад державне замовлення  –  немає

·        за  рахунок  фізичних  осіб (за  договорами)  - 31 чол.

·        працевлаштування: 94,83% (3,88 %  - по  догляду  за  дітьми  до  3-х  років; 1,3% - по вагітності  та  пологам);

·        втрата контингенту:

     - за навчальний рік – 4чол.

з них:

     - перевід до інших навчальних закладів: ПТНЗ – 2 чол.

     - інші причини – 2 чол.

2. Створення умов для варіативності навчання та заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес:

1)    Колектив ліцею працює над проблемою: „Формування активної особистості з високим потенціалом виробництва та гуманітарної науки і культури через інноваційні форми навчання”.

2)    У навчальні плани внесені предмети по розвитку ділової ініціативи  і комерціалізації, а саме: „Ділова активність”, ”Основи підприємницької діяльності”, „Основи винахідництва”, як предмети, що вільно обираються.

3)    Проведені інструктивно-методичні засідання з викладачами:

-         впровадження інноваційних,  технологій у процес навчання предметів гуманітарного циклу;

-         розвиток інформаційно-комунікаційних  навичок  на  уроках спецдисциплін;

-         система модульного, блочного  навчання на уроках спецдисциплін.

Працює мережа INTERNET.

     Педагогічний колектив працює за наступними  напрямками:                                      -  впровадження в навчальний процес інноваційних, інформаційно-

   комунікаційних  технологій навчання;

-  вивчення нових технологій виробництва та нової техніки;

-  активізація учнів, застосування прийомів майстер класу на уроках виробничого навчання.

     Протягом року в навчальний процес впроваджувалися інноваційні технології навчання:

1. Ділова активність та ініціатива;

2.Блочно-модульне навчання ;

3.Інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу;

Протягом року в ліцеї  проводилася інструктивно-методична робота з питань:

1.     Педагогіка  і  психологія. 

2.     Обмін  досвідом

3.     Організація з  проведення  конкурсів  з  професійної майстерності серед учнів  та  майстрів виробничого навчання за  професіями.

4.     Організація  виставок  кращих  методичних  розробок, проведення  відкритих  позакласних  заходів, уроків  виробничого  навчання «майстер-клас», сучасних  уроків  теоретичного  навчання.

5.     Проведення  заходів  внутрішньоліцейного, регіонального  і  обласного  рівнів  з  питань  ефективної  роботи   педагогів.  

     Для підвищення педагогічної майстерності методичним кабінетом використовувалися нетрадиційні форми методичної роботи: ділова гра "Психологічний тренінг самоконтролю в учнів", ділова гра з майстрами виробничого навчання: "Сучасні  методи та форми проведення уроків  виробничого навчання”, творчі семінари: "Я  проводжу  уроки  українською  мовою», «Інноваційний  напрямок «бористика», «Ласкаво  просимо  у  світ  прекрасного  смаку».

     В ліцеї проводиться системна робота з вивчення,  узагальнення, впровадження та розповсюдження передового педагогічного досвіду. Передовий досвід педагогічних працівників ліцею пропагандується за допомогою взаємовідвідування уроків, проведення позакласних заходів, ярмарок передового педагогічного досвіду. В ліцеї організовано секція обміну досвідом «Школа молодого майстра». З метою пропаганди педагогічного досвіду в ліцеї проводяться семінари з практичним показом.

     На  протязі  навчального  року  вивчались сучасні та інноваційні  технології  на  виробництві  -  це  нові  рецептури  блюд, сучасне  устаткування підприємств  громадського  харчування  і  торгівлі, нові види організації виробництва та обслуговування на підприємствах громадського харчування  і торгівлі, сучасні методи обслуговування відвідувачів.

     Заслуговує  уваги  профорієнтаційна  робота адміністрації, викладачів  та  майстрів  виробничого  навчання  з  пропаганди  професійного  напрямку  ліцею, організована реклама в засобах масової інформації, в транспорті, на радіо, Маріупольському сайті,  виготовлені кольорові буклети і розповсюджені у школах, на «ярмарках праці», виготовлені фотостенди  прикрашають  кабінет  приймальної  комісії, коридори ліцею.

   Згідно  з  річним  планом  роботи  педагогічний  колектив  ліцею  продовжує працювати  над  проблемою  «Гуманізація  та  професіоналізм  в  масовому  харчуванні, сфері  послуг  і  торгівлі». Педагогічний колектив ліцею знаходиться в постійному пошуку нових форм та методів роботи з впровадження в навчальний процес нових педагогічних, виробничих та інформаційних технологій, оновлення змісту професійної підготовки.

      3. Участь у спортивному житті міста:

·        спартакіада серед ліцеїв м.Маріуполя по видам спорту : волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс, шахи, крос, пробіг на приз газети «Приазовський робочий»;

·        змагання присвячені «Дню вітчизни»: стрільба, підтягування, підйом штанги та гир, естафета;

·        першість  ліцею по видам спорту: футбол, баскетбол, волейбол, теніс, стрільба.

     4.  Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи:

Протягом навчального року в училищі працювали гуртки:

-         художньо-естетичного напрямку.

Спортивні секції:

-         з футболу;

-         волейболу;

-         настільного тенісу;

-         шахово-шашковий гурток;

-         баскетболу

Предметні гуртки.

Художньої самодіяльності:

-         вокальний;

-         танцювальний

5. Забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу та прогнозування проблем ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу:

- протягом року проводились ярмарки професій в яких ліцей приймав активну участь;

 - налагоджено тісний зв’язок з підприємствами міста і їх керівниками з питань потреби підприємств у робітничих кадрах.

   6. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу:

- 5 комп’ютерів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- вогнегасник;

- медичне  обладнання;

- водонагрівач;

- стільці (55 шт.);

- парти (30 шт.);

- шафи (3 шт.);

- столи (1 шт.);

- кавова  машина (1 шт.);

- програмне  забезпечення  «Парус».

   7. Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки:

- у 2012/2013 навчальному році пройшли курси підвищення  кваліфікації  –               4 чол.

     8. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників:

- забезпечена організація харчування буфетною продукцією та медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників;

- у зв’язку з відсутністю їдальні в ліцеї учням-сиротам виплачується компенсація за харчування;

- кожного року проводиться медичний огляд учнів і педагогічних працівників.

     9. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

- протягом року  надавалася матеріальна допомога на загальну суму          71313,28 грн.;

-  матеріальне стимулювання –   27363,56 грн.

     10. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

 а)  за 2012-2013 навчальний рік нагороджені:

- Подякою МПЛСПіТ – 3 чол.

- б)  оздоровлено педпрацівників та учнів:

·        профспілкою  «ВАТ «Азовзагальмаш» виділено на оздоровлення працівників ліцею   у 2012-2013 році    санаторно-курортних путівок в профілакторій – 7 шт.; 10  путівок на узбережжя Азовського моря;

·        виплачено працівникам премії та матеріальної допомоги  на суму  38500,00 грн.

     11. Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, стан травматизму:

1) Курси з ОП  педпрацівників – в ліцеї;

2) Побутовий травматизм за 2012-2013 навчальний рік:

    - дорослі:    0

    - діти:         0;

3) Травматизм виробничого характеру – 0 чол.;

4) Медичний профогляд співробітників – 100 %, учнів - 100 %.

   

    12. Дотримання правопорядку неповнолітніми та профілактичні заходи щодо попередження правопорушень:

1)    з 01.09.2012 року по 30.06.2013 року -  правопорушень не скоєно;

2)    інженерно-педагогічним колективом проводиться робота по попередженню правопорушень:

а)    зв’язок з батьками учнів;

б)   проведення профілактичних заходів: бесіди, зустрічі з працівниками міліції, прокуратури;

в)   проведення виховних годин та бесід з учнями на правові теми тощо.

г)  сумісна праця з відділом кримінальної міліції та службою у справах з неповнолітніми, центром соціальних служб молоді;

д)   в ліцеї створена комісія яка  веде облік і допомагає учням, які потребують додаткової уваги.

    13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

- в ліцеї діє графік прийому громадян директором ліцею, заступниками директора;

-  реагування керівників на зауваження та пропозиції своєчасне.

   Всі питання, які були поставлені перед керівництвом ліцею, виконані

Скарги до  вищих органів відсутні.

Фінансові порушення не встановлені.

   14. Надходження спеціальних коштів –   97200,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:

1.     Бондаренко В.М. – заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи:

«Тамара  Дмитрівна  як  керівник  дбає  про  покращення  навчального  процесу, про  кожного  педагогічного  робітника  та  учня. Займається  поповненням  матеріально-технічної  бази  ліцею. Всі  питання  вирішує  на  високому  професійному  рівні. Пропоную  роботу  директора  визнати  доброю».

2. Лисенко О.А. – заступник  директора  з  навчально-виробничої  робот:

   «…хочу  відмітити  професіоналізм  як  директора, високу  ділову  активність,  високі  людські  якості  та  доброзичливість  до  підлеглих,  учнів  та  їх  батьків. Роботу  директора  вважаю  визнати  доброю».    

3. Драчук Н.М. – головний  бухгалтер:

   «Особисто   хочу  оцінити   роботу  директора,  як  «добре». Її  роботу  можна  побачити  у  веденні  навчального, виховного  процесів, господарської  діяльності. Тамара  Дмитрівна  компетентна  у  вирішенні  всіх  фінансових  питань  та  правильному використанні  коштів».

4. Кряжевських Н.П. – старший  майстер:

«Вся  робота  в  ліцеї  проводиться  під  керівництвом  Тамари  Дмитрівни. Всі  питання  та  проблеми  вирішуються  з  застосуванням  професійних  якостей  керівника. Пропоную   роботу  директора   оцінити,  як  «добре»  і  побажати  творчих  успіхів  і  терпіння».  

5. Панченко Н.П..- методист ліцею:

 «Задачі педколективу на 2013-2014 навчальний рік:

1) подальше  впровадження  інноваційних  технологій  в  навчальний  процес;

2) впровадження  Гендерної  політики;

3) продовження практики проведення творчих конкурсів і олімпіад серед учнів на краще знання української мови, звичаїв та традицій  народу України;

4) щорічна  участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені                       П. Яцика та  ін.

      В новому навчальному році у  нас  буде багато  задач. Завдання освіти – сприяти гармонійному розвитку особистості, давати їй не тільки спеціальні вміння і навички, а вчити спілкуватися зі світом, розуміти інших, підвищувати загальний рівень культури і духовності людини.

     Директор  всебічно   сприяє   розвитку  гармонічних  гендерних  стосунків  в  колективі, користується  повагою, як  педколективу  так  і  учнів  і  їх  батьків.  Характеризується  діловою  сміливістю, професіоналізмом.  

      Вважаю роботу  директора задовільною».

6. Журова К.І. – завгосп

«Під  керівництвом  Тамари  Дмитрівни  проведено  ремонт  навчального, спортивного  корпусів  та  гуртожитку. Як  дбайливий  господар,  вона  вміє  цілеспрямовано  використовує  кошти  на  господарські   потреби  навчального  закладу, вміє налагоджувати ділові  відносини  з  підрядними  організаціями. Роботу  директора  вважаю  «задовільною».     

7. Ніфонтов О.В.- керівник фізичної  культури:

    «Заслухавши  своїх  колег  щодо  проведеної  роботи  директора,  я  їх  підтримую  і   цілком  згодний  з оцінкою  роботи  директора  «добре».                     Вона  ніколи  не  «опускає  руки»  і  продовжує  поповнення  матеріально-технічної  бази  спортивного  залу. Тамара  Дмитрівна  активно  слідкує  за  участю  учнів  у  спортивних  змаганнях  та  їх  заохоченням. Учні  з  задоволенням  займаються  у  спортивних  секціях, що  сприяє профілактиці правопорушень, яка  є  однією із головних задач ліцею.  Необхідно пропагандувати здоровий спосіб життя, оголосити боротьбу пияцтву, наркотикам, пропагандувати спорт, заняття фізичною культурою. І взірцем здорового способу життя повинні бути майстри виробничого  навчання і викладачі. Треба досягти такого рівня, щоб заняття фізкультурою не було примусовим, а було виявом внутрішньої потреби учня. Саме через фізичну культуру і спорт можна протистояти негативному впливу вживання наркотиків, алкоголю тощо.

      Пропоную  оцінити роботу директора задовільною». 

8. Ржевська Л.Г..   викладач спецдисциплін:

     «Основне завдання питання гарантування безпеки життєдіяльності та охорони праці в ліцеї – це попереджувальна, профілактична робота серед учнів. В ліцейному кабінеті з охорони праці систематично проводяться навчання, консультації, відкриті уроки; для практичного використання у роботі надаються методичні рекомендації, виконується Закон України „Про охорону праці”. Ці напрямки роботи треба продовжити у новому навчальному році.

      Роботу директора вважаю задовільною».

9. Кіліна  Ф.В. - майстер виробничого  навчання:

     «Головна проблема нашого колективу – профорієнтаційна робота. Усім членам педагогічного колективу необхідно активніше пропагувати робітничі професії, зокрема професії кухаря, кондитера, продавця продовольчих  товарів, контролера-касира, офіціанта, бармена. Вести роз’яснювальну роботу з учнями щодо специфіки цих професій, можливостей працевлаштування, конкурентоспроможності  на ринку праці.

      Пропоную вважати роботу директора задовільною».

10. Журова К.1. -  завгосп:

     «В 2012-2013 навчальному році багато уваги приділено укріпленню матеріально-технічної бази ліцею: виконані поточні ремонти  гуртожитку, тепломережі, кабінетів та майстерень на 36875,00 грн.

      На сьогодні навчальний заклад підготовлений до нового 2013-2014 навчального року.  Роботу директора вважаю задовільною».

11. Барська Г.А.. – бібліотекар:

    «Бібліотека навчального закладу поповнена великою кількістю навчальної та методичної літератури, періодичними виданнями. Вважаю роботу задовільною.

 

ГОЛОСУВАЛИ: визнано роботу директора МПЛСПіТ  задовільною  -  44 чол., незадовільною – 0 чол. 

 

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 

1. Признати роботу директора МПЛСПіТ у 2012-2013 навчальному році задовільною.

2.   Продовжити  у наступному навчальному році подальшу комп’ютеризацію навчального процесу.

3.   Впроваджувати нові технології виробництва в навчальний процес.

4. Розвивати підприємницьку діяльність згідно з регіональною Програмою розвитку Донецької області.

5.   Впровадити  в навчальний процес методи Ділової активності, Ділової ініціативи, модульне навчання, використання інформаційних технологій.

6. Продовжити реалізацію в наступному році цільової комплексної програми розвитку та функціонування української мови  в Донецькій області.

 

 

 

 Голова зборів                                                                               Н.М. Щербань

 

Секретар                                                                               Л.Г. Ржевська

Категорія: Мої статті | Додав: МПЛСУиТ (08.07.2013)
Переглядів: 891 | Рейтинг: 0.0/0