Статут закладу освіти.

Відкрити статут.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 

 

Структура та органи управління закладу освіти

Читати тут.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Читати тут.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

В Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі освітній процес здійснюється державною мовою згідно чинного законодавства про мови в Україні:

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Відповідність рівня матеріально-технічної бази

державним стандартам і вимогам

 

Всі кабінети і лабораторії відповідають своєму призначенню та спроможні за своїм технічним обладнанням надати учням достатній рівень знань з обраних професій, що підтверджується висновками комісій про готовність навчального закладу до початку навчального року.

Проектна потужність училища 640 учнів. Приведений коефіцієнт корисного використання учбових приміщень складає 93%. Загальна площа приміщень складає 2896,1 м2, на одного учня 4,5 м2. Корисна площа приміщень 2981,7м2, на одного учня 4,2 м2.

Санітарно – технічний стан будівель та споруд ліцею (до складу яких входять: навчальні корпуси, навчально – адміністративний корпус, навчально – виробничі майстерні та допоміжні приміщення) знаходяться в задовільному стані.

Паспорт санітарно – технічного стану ліцею своєчасно затверджений є в наявності та знаходиться у директора.

Усі споруди та будівельні регулярно підлягають поточному ремонту, а внутрішні приміщення щорічному косметичному ремонту. Обладнання внутрішніх приміщень відповідають естетичним, санітарним вимогам та нормативному забезпеченню учбових кабінетів, лабораторій, майстерень. Всі будівлі, включені до складу ліцею обладнані енергозберігаючими приладами з обліку енергоносіїв.

Діючі учбові кабінети, лабораторії, майстерні, спортивні майданчики відповідають в чисельності та якісному оснащенні вимогам робочих навчальних планів і навчальним програмам з кожного навчального предмета і професії.

Для забезпечення навчально – виховного процесу в ліцеї:

 • 2 кабінети для загально – професійної підготовки;

 • 11 кабінетів професійно – теоретичної підготовки;

 • 1 лабораторія;

 • 3 навчально-виробничі майстерні;

 • 1 комп’ютерний клас, 1 спортивний зал, 1 спортивний майданчик, бібліотека.

Комплексне методичне забезпечення за окремими професіями , що атестуються відповідає переліку основних обов’язкових засобів навчання згідно Державних стандартів ПТО складає:

 • з професії «Кухар, кондитер» - 82 % ;

 • з професії «Кухар» - 82 % ;

 • з професії «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир» - 81%

Для забезпечення підготовки з професії «Кухар», «Кухар, кондитер» використовується:

 • кабінетів: 9;

 • лабораторії 1;

 • духові та жарові шафи: 2;

 • холодильні та морозильні камери: 3;

 • набори різного столового посуду: 25;

 • комплекти для обробки продуктів: 30;

 • комплекти плакатів : необхідно – 8,фактично – 6;

 • збірники рецептур : 30;

 • комплекти інструментів та пристроїв : – 30;

В кабінеті з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»:

наявні 8 стендів, 90 плакатів, 15 навчальних відеофільмів, 1 електронний підручник, електронні тести та контрольні завдання в необхідній кількості.

В кабінеті з предмету «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів» у наявності 6 стендів, 40 плакатів, значна кількість муляжів та натуральних зразків, 8 відеофільмів, збірник «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів» на електронних носіях (кількість – 30 штук). З технічних засобів діапроектор, макети обладнання, муляжі блюд.

В кабінеті з предмету «Інформаційні технології» є в наявності мультимедійний проектор, 15 комп’ютерів, 1 електронний підручників, значна кількість плакатів, схем та натуральних зразків.

В кабінеті з предметів «Калькуляція, облік і звітність» у наявності: 6 стендів, методичний куток, куточок з охорони праці, 30 плакатів, зразки документів звітності матеріально-відповідальних осіб. З технічних засобів є у наявності 15 мікрокалькуляторів, 1 комп’ютер, 1 кодоскоп та екран.

В кабінеті з предмету «Охорона праці» наявні 6 стендів, 50 плакатів, муляжі, щити, натуральні зразки. Силами учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання розроблені інструктажі та відеофільм з охорони праці. Учнями створено презентації у програмі «Power Point».

В кабінеті з предмету «Фізіологія харчування. Санітарія та гігієна виробництва» у наявні 8 стендів, 50 плакатів, 8 навчальних відеофільмів, значна кількість натуральних зразків. З технічних засобів: кінопроектор, кодоскоп.

В кабінеті з предмету «Устаткування підприємств харчування» у наявності 10 стендів, 40 плакатів, діючі та недіючі макети, значна кількість натуральних зразків: приводи універсальні, овочерізки, картоплечистка, хліборізка, м’ясорубка, міксер для коктейлів та ін.

В кабінеті з предмету «Основи галузевої економіки» у наявності 5 стендів, 10 плакатів, учнівські проекти за програмою Intel у кількості 3 штук.. Рівень оснащення кабінетів за професією «кухар» ставить 82%.

Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир» в ліцеї обладнані кабінети : «Товарознавство продовольчих товарів» у ньому наявні 5 стендів, 35 плакатів, 40 каталогів, 50 прейскурантів, 5 навчальних відеофільмів, муляжі, бутафорія, натуральні зразки, інструментарій. З технічних засобів:, ваги електронні, діапроектор, електронні контрольно-касові апарати, комп'ютерно-касова система розрахунків.

Навчальний магазин має у наявності: стенди з охорони праці; методичний куток; контрольно-касові апарати – 6 шт., стрічки для контрольно-касових апаратів – у наявності, ваги, ваги електронні настільні – 4 шт., ємності для вимірювання рідких продуктів, мірні кухлі: алюмінієві, скляні, мензурки – 5 шт., пакувальні матеріали – 1 комплект, обладнання для нарізки і фасування товарів – 1 шт., кондитерські щипці – 3 шт., совки – 5 шт., виделки гастрономічні – 2 шт., лопатки кондитерські – 2 шт., набір гастрономічних ножів – 1 комплект, роздробні дошки з відповідним маркуванням – 10 шт., емальовані лотки – 2 шт., пластикові лотки різного розміру – 8 шт., посуд – в асортименті, натуральні продовольчі товари – згідно теми програми, муляжі згідно теми програми.

В ліцеї складені та використовуються переліки матеріального забезпечення підготовки кваліфікованих робітників за фахом. Загальне забезпечення з професій складає в середньому 88% від нормативного матеріально – технічного забезпечення.

У Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі в плані роботи передбачено здійснити заходи по поповненню кабінетів та майстерень сучасним обладнанням, інструментом, наочністю, новими практичними, методичними матеріалами, підручниками, посібниками, розрізами вузлів, механізмів.

Напрями наукової діяльності

Методична робота.

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

Ліцей має свій гуртожиток. У ньому є 20 вільних місць.

Результати моніторингу якості освіти

Читати тут.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт. Читати тут.

Фінансовий звіт 1кв 2018р.

Маріупольським професійним ліцеєм сфери послуг і торгівлі за період з 01.01.2018р. по 01.09.2018р.:

отримані кошти за надання послуг з проживання у гуртожитку громадян, які направлені на професійне навчання службою зайнятості у сумі 2140,06 грн.

здійснені витрати на придбання товарів за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 40893,40 грн.

Правила прийому до закладу освіти

Читати тут.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

- Навчання є безкоштовним  для груп учнів з первинної професійної підготовки за державним замовленням.

-  Професійна підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на замовлення Маріупольського міського центру зайнятості здійснюється за рахунок державних коштів згідно кошторису.

-  Професійне навчання по договору з приватними особами здійснюється згідно кошторису.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Ліцей має можливість навчання на підставі договору. Вартість такого навчання складає 664,76 грн.

Кошторис на 2018 рік.

Кошторис.

Вакансії

Станом на 01.09.2018р. у Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі є вакансія на посаду керівника фізичного виховання.