Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Мої статті

>>> Читати тут <<<

П Р О Т О К О Л

робочих зборів Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі

 

від 26 червня 2014 року                                   Кількість

                                                                           членів колективу – 56 чол.

                                                                           наявність – 50 чол.

Відсутні з поважних причин  - 6 чол.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора МПЛСПіТ Казанцевої Тамари Дмитрівни про свою діяльність перед педагогічним колективом у 2013/2014 навчальному році.

СЛУХАЛИ:

Директора МПЛСПіТ Казанцеву Тамару Дмитрівну, тези виступу:

а) за рахунок бюджетних коштів – 446 чол.

б) понад державне замовлення – 20 чол.

в) працевлаштування: 90,1% (4,88 %  - по  догляду  за  дітьми  до  3-х  років; 4,3% - 

    по вагітності  та  пологам)

г) втрата контингенту:

    за навчальний рік – 6 чол.

     з них:

     - перевід до інших навчальних закладів: ПТНЗ – 3 чол.

     - інші причини – 3 чол.

 

2. Створення умов для варіативності навчання та заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес:

 1. Колектив ліцею працює над проблемою: «Гуманізацію та професіоналізм в масове харчування сферу послуг і торгівлі» шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.   У навчальні плани внесені предмети по розвитку ділової ініціативи  і комерціалізації, а саме: „Ділова активність”, ”Основи підприємницької діяльності”, „Основи винахідництва”, як предмети, що вільно обираються.
 2. Проведені інструктивно-методичні засідання з викладачами:
 • Впровадження інноваційних,  технологій у процес навчання предметів гуманітарного циклу
 • Розвиток інформаційно-комунікаційних  навичок  уроках спецдисциплін;
 • Система модульного, блочного  навчання на уроках спецдисциплін

Працює мережа INTERNET.

  Педагогічний колектив працює за наступними  напрямам в :  впровадження в навчальний процес інноваційних, інформаційно-комунікаційних  технологій навчання, вивчення нових технологій виробництва та нової техніки, активізація учнів, застосування прийомів майстер класу на уроках виробничого навчання. Протягом року в навчальний процес впроваджувалися інноваційні технології навчання:

 • ділова активність та ініціатива;
 • блочно-модульне навчання ;
 • інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу;

 

    В ліцеї реалізуються такі колективні форми методичної роботи:
педагогічна   рада, інструктивно-методичні наради,   методичні   комісії, семінари-практикуми, психолого-педагогічний семінар, «Школа молодого викладача», «Школа молодого майстра», творчі групи тощо.  

     В ліцеї працює  дві  методичні комісії:

-   з професійної підготовки:   «Кухар, кондитер»,«Офіціант, бармен», «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир» - голова методичної комісії Ломакіна І.І. 

-     викладачів  суспільних  дисциплін – керівник Барська Г.А.

    Очолює методичну роботу в ліцеї з вересня 2008  року методист Панченко Н.П.  Кожна  комісія  має план роботи, проблему, над якою вона працює.

 

    На засіданнях методичних комісій розглядались всі питання відповідно планів роботи. По підсумкам року були заслухані звіти викладачів та майстрів виробничого навчання, складені підсумкові звіти методичних комісій.

    Інструктивно-методичні наради з   працівниками   ліцею   проводяться згідно плану роботи. На засіданнях розглядаються такі питання:

 • «Технологія  використання  проблемних  ситуацій  на  уроках теоретичного та виробничого  навчання   з  професій   «Продавець  продовольчих  товарів,   контролер-касир», «Офіціант, бармен»;
 • «Проведення  уроків-презентацій»;
 • «Методи  роботи  малими  групами»;
 • «Аналіз   стану  викладання  предметів  суспільних та  спеціальних  дисциплін».

   У ліцеї працюють «Школа молодого викладача» - керівник Малай І.Б.- заступник  директора  з навчально-виробничої  роботи, «Школа молодого майстра» - керівник Кряжевських Н.П.-  старший  майстер. Робота шкіл планується керівниками на навчальний рік. Матеріали роботи шкіл знаходяться у методичному кабінеті ліцею.

    Проводяться наради заступниками директора з навчально-виробничої  роботи  і  навчально-виховної  роботи, на яких розглядаються такі питання:

 • Контроль за підготовкою та веденням навчально-плануючої документації;
 • Контроль і аналіз проведення атестацій з професійно-практичної підготовки.
 • Контроль  за  відвідуванням  учнями  уроків  теоретичного  та  практичного  

  навчання;

 •  Робота  з  учнями  ризику  та  з  тими, що  мають  акцентуації  поведінки , 

   профілактики  та інші;

 • Аналіз проведення  внутрішньоліцейного контролю і виконання рішень;
 • Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації;

 

З метою розширення знань з педагогіки та психології та підвищення методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання  придбано  для  самоосвіти  спеціальна  література (С.С.Шевчук « Урок теоретичного навчання  у ПТНЗ», «Науково-методична діяльність педагога    професійної школи», « Традиції та інновації у діяльності методичної служби професійної школи»; Н.В.Пашкова «Ділова гра « Педагогічний консиліум», «Методические рекомендации по организации досуговой деятельности учащихся», « Профессиональное здоровье педагога»  - Академія  педагогічних  наук  України  Донецький  інститут  післядипломної  освіти  інженерно-педагогічних  працівників, – 2012р.; « Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування» - Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України 2010; 

Проводяться семінари-практикуми «Психолого-педагогічні основи сучасного уроку». Методистом проведений семінар на тему: «Сучасний психологічний підхід до проблем індивідуалізації навчання».  Дзюбенко А.В. підготувала доповідь «Формування особистості в колективі», Щербань Н.М. - «Мала група і колектив», Щуляк Т.М. – «Мотивація та діяльність», «Активізація особистості в системі відношень відповідальної залежності».

В поточному році була проведена значна робота по підготовці до атестації педпрацівників. Атестовано сім працівників без додаткових рекомендацій, всі відповідають займаним посадам. Чотири педпрацівника підвищили кваліфікаційні категорії (Малай І.Б., Лисенко О.А.,Ромащенко К.В., Кисла М.В.) і три педпрацівника підтвердили кваліфікаційні категорії (Панченко Н.П., Степанкова Г.М., Завізна Н.І.). В рамках атестації був проведений відкритий обласний семінар   на тему : « Інновації в навчанні», де викладачі і майстри в/н виступили з презентаціями:

 • «Інноваційні технології авангардної кухні», «Історія  і мистецтво молекулярної кухні» (Доповідач викладач вищої категорії Панченко Н.П.);
 • «Інтерактивне меню» (Доповідач майстер в/н ІІ категорії Кисла М.В.);
 • «Застосування електронних лекцій та презентацій з предмету «Товарознавство непродовольчих товарів» (Доповідач викладач Ромащенко К.В);
 • «Історія виникнення контрольно-касових апаратів», «Сучасні ККА» (Доповідач майстер в/н Степанкова Г.М.);
 • «Сучасне обладнання торгових залів» (Доповідач викладач І категорії                   Малай І.Б.);
 • «Документи щодо особливого складу» (презентація відкритого уроку з           

          предмету «Українське ділове мовлення» , доповідач викладач Лисенко О.А.).                                                            

 3. Участь у спортивному житті міста:

 • спартакіада серед ліцеїв м. Маріуполя з видыв спорту: волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс, шахи, крос, пробіг на приз газети «Приазовський робочий»;
 • змагання присвячені «Дню вітчизни»: стрільба, підтягування, підйом штанги та гир, естафета;
 • першенство ліцея по видам спорту: футбол, баскетбол, волейбол, теніс.

4.  Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи:

Протягом навчального року в училищі працювали гуртки:

 • художньо-естетичного напрямку.

Спортивні секції:

 • з футболу;
 • волейболу;
 • настільного тенісу;
 • шахово-шашковий гурток;
 • баскетболу

Предметні гуртки

Художньої самодіяльності:

 • вокальний;
 • танцювальний

 

5. Забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу та прогнозування проблем ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу:

- підтримується постійний зв’язок з Маріупольським центром зайнятості населення. Ліцей брав участь у тендері та отримав право на підготовку і перепідготовку незайнятого населення з професії «Кондитер»;

- протягом року проводились ярмарки професій в яких ліцей приймав активну участь;

 - налагоджено тісний зв’язок з підприємствами міста і їх керівниками з питань потреби підприємств у робітничих кадрах.

 

   6. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу:

 - 5 комп’ютерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- комп’ютерно-касовий комплекс для професії «продавець прод.товарів,контролер-касир»;

- відеокамера «Samsung-smx» для створення електронних підручників ;

- ваги настільні  в харчову лабораторію

- плита електрична ;

- холодильник ;

- функціональні меблі для кабінетів: заступника директора з НВР, майстрів виробничого навчання, бухгалтерії , гуртожитку;

-  ліцей підключено до мережі «Internet»: комп’ютерний клас, кабінет директора, приймальну директора, кабінет заступника директора з навчально-виробничої роботи; бухгалтерію, бібліотеку, кімнати майстрів виробничого навчання .

 

   7. Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки:

- у 2013/2014 навчальному році весь  педагогічний  колектив  ліцею пройшов курси підвищення  кваліфікації

 

8. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників:

забезпечена організація харчування буфетною продукцією та медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників;

-  у зв’язку з відсутністю їдальні в ліцеї учням сиротам виплачується компенсація за харчування

- кожного року проводиться медичний огляд учнів і педагогічних працівників

 

9.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

- протягом року (8 разів) надавалася матеріальна допомога на загальну суму  22000,00 грн.;

- матеріальне стимулювання –   300,00 грн.

 

        10. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

 а)  за 2013-2014 навчальний рік нагороджені:

- Подякою МПЛСПіТ – 3 чол.

 б)  оздоровлено педпрацівників та учнів:

 • профспілкою  «ВАТ «Азовзагальмаш» виділено на оздоровлення працівників ліцею   у 2013-2014 році    санаторно-курортних путівок в профілакторій – 7 шт.; 10  путівок на узбережжя Азовського моря;
 • виплачено працівникам премії та матеріальної допомоги  на суму  38500,00 грн.

 

       11. Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, стан травматизму:

1) Курси з ОП  педпрацівників – в ліцеї;

2) Побутовий травматизм за 2013-2014 навчальний рік:

    - дорослі:   0;

    - діти:         0.

3) Травматизм виробничого характеру – 0 чол.;

4) Медичний профогляд співробітників – 100 %, учнів - 100 %.

 

Дотримання правопорядку неповнолітніми та профілактичні заходи щодо попередження правопорушень:

1)    з 01.09.2013 року по 30.06.2014 року -  правопорушень не скоєно;

2)    інженерно-педагогічним колективом проводиться робота по попередженню правопорушень:

а)    зв’язок з батьками учнів;

б)   проведення профілактичних заходів: бесіди, зустрічі з працівниками міліції, прокуратури;

в)   проведення виховних годин та бесід з учнями на правові теми тощо.

г) сумісна праця з відділом кримінальної міліції та службою у справах з неповнолітніми, центром соціальних служб молоді;

д) в ліцеї створена комісія яка  веде облік і допомагає учням, які потребують додаткової уваги.

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

- в ліцеї діє графік прийому громадян директором ліцею, заступниками директора;

-  реагування керівників на зауваження та пропозиції своєчасне.

   Всі питання, які були поставлені перед керівництвом ліцею, виконані

Скарги до  вищих органів відсутні.

Фінансові порушення не встановлені.

14. Надходження спеціальних коштів –   41000,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Панченко Н.П.., методист ліцею. Задачі педколективу на 2014-2015 навчальний рік:

1) Подальша комп’ютеризація навчального процесу.

2) Реалізація цільової комплексної Програми розвитку та функціонування Української мови в Донецькій області;

-  продовжена практика проведення творчих конкурсів і олімпіад серед учнів на краще знання української мови, звичаїв та традицій України;

- участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені П.Яцика.

 В новому навчальному році є над чим працювати і викладачам предмету                      «Українське ділове мовлення» і працівникам ліцею. Завдання освіти – сприяти гармонійному розвитку особистості, давати їй не тільки спеціальні вміння і навички, а вчити спілкуватися зі світом, розуміти інших, підвищувати загальний рівень культури і духовності людини.

Вважаю роботу  директора задовільною.

2. Ніфонтов О.В.- керівник фізичного виховання іздоровя. Профілактика правопорушень – одна із головних задач в училищі. Необхідно пропагандувати здоровий спосіб життя, оголосити боротьбу пияцтву, наркотикам, пропагандувати спорт, заняття фізичною культурою.

  І взірцем здорового способу життя повинні бути майстри в/н і викладачі. Треба досягти такого рівня, щоб заняття фізичною культурою не було примусовим, а було виявом внутрішньої потреби учня. Саме через фізичну культуру і спорт можна протистояти негативному впливу вживання наркотиків, алкоголю тощо.

Виховному відділу ліцею потрібно серйозно зайнятися оздоровчо-спортивною роботою з усіма учнями. 

Роботу директора  ліцею в  складних умовах сьогодення, у  зв’язку зі  складною політичною обстановкою в країні,  оцінюю задовільно. 

3. Ржевська Л.Г.. -  викладач спецдисциплін.

Основне завдання питання гарантування безпеки життєдіяльності та охорони праці в училищі – це попереджувальна, профілактична робота серед учнів. В училищному кабінеті з охорони праці систематично проводяться навчання, консультації, відкриті уроки; для практичного використання у роботі надаються методичні рекомендації, виконується Закон України „Про охорону праці”. Ці напрямки роботи треба продовжити у новому навчальному році.

Роботу директора вважаю задовільною.

4. Ромащенко К.В. майстер в/н

Головна проблема нашого колективу – профорієнтаційна робота. Усім членам педагогічного колективу необхідно активніше пропагувати робітничі професії, зокрема професії слюсаря, газоелектрозварника, машиніста електровозу тощо. Вести роз’яснювальну роботу з учнями щодо специфіки цих професій, можливостей працевлаштування, попиту на ринку праці

За результатами звіту директора МПЛСПіТ педрада оцінює діяльність Казанцева Т.Д.. шляхом таємного голосування.

Пропоную вважати роботу директора задовільною.

5.Журова К.1. завгосп:

В 2013-2014 навчальному році багато уваги приділено укріпленню матеріально-технічної бази ліцею: виконані поточні ремонти  гуртожитку, кабінетів та майстерень на 35000,00 грн., виконано часткову  заміну тепломережі в навчальному  корпусі, спортивному залі.

На сьогодні навчальний заклад підготовлений до нового 2014-2015 навчального року.  Роботу директора вважаю задовільною.

6. Барська Г.А.. – бібліотекар.

Бібліотека навчального закладу поповнена великою кількістю навчальної та методичної літератури, періодичними виданнями. Вважаю роботу задовільною.

 

ГОЛОСУВАЛИ: визнано роботу директора МПЛСПіТ  задовільною –                      50 чол., незадовільною – 0 чол. 

 

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Признати роботу директора МПЛСПіТ у 2013-2014 навчальному році задовільною.

2. Продовжити  у наступному навчальному році подальшу комп’ютеризацію навчального процесу.

3. Впроваджувати нові технології виробництва в навчальний процес.

4. Розвивати підприємницьку діяльність згідно з регіональною Програмою розвитку Донецької області.

5. Впровадити  в навчальний процес методи Ділової активності, Ділової ініціативи, модульне навчання, використання інформаційних технологій.

6. Продовжити реалізацію в наступному році цільової комплексної програми розвитку та функціонування української мови  в Донецькій області.

 

   

 

   Голова зборів                                                                                      Н.П.Панченко

 

    Секретар                                                                                      С.В.Канашина

 

Категорія: Мої статті | Додав: МПЛСУиТ (16.07.2014)
Переглядів: 718 | Рейтинг: 0.0/0