Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Мої статті

>>> Читати тут <<<

 

РОЗГЛЯНУТО  І  ПОГОДЖЕНО                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ :

МЕТОДКОМІСІЄЮ    МПЛСПіТ                                                        ДИРЕКТОР МПЛСП і Т

( Протокол  № _______від _______2014 )                         

                                                                                                                 ______________Т.Д. КАЗАНЦЕВА   

                 Методист  МПЛСПіТ                                                          “_____”__________________2014р.

_________________ Н.П. Панченко 

 

П Л А Н

РОБОТИ   МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

Маріупольського  професійного  ліцею  сфери  послуг і  торгівлі   на  2014-2015навчальний  рік

№ з/п

Найменування  заходів

Дата  проведення

Відповідальний

за  виконання

1

2

3

4

 

1.

 

Поповнення кабінету педагогічною літературою, систематизація  методичної літератури, інструктивно – методичної документації, методичних наробіток педагогічних робітників.

Вересень –

травень

 

 

зав. кабінетом

Н.П. Панченко

 

2.

 

Корегування  перспективного  плану  методичної  роботи   ліцею.

вересень

 

зав. кабінетом

Н.П. Панченко

3.

 

Оновлення  наочної  документації  методичного  кабінету, стендів на тему:

 

 

 

 

зав. кабінетом

Н.П. Панченко

  1. «На  допомогу викладачу»
  2. «На  допомогу майстру виробничого навчання»" .     

вересень

  1.  «Інформаційний  куточок  щодо  атестації»

жовтень

  1. «Охорона  праці  та  життєзабезпечення» 

листопад

4.

 

 

 

 

 

 

Вивчення   і  систематизація матеріалів дослідження творчих груп з впливу різних форм і  методів  навчання та формування методичної  скарбнички методкабінету  :

  а) вплив творчих завдань на процес            активізації  професійних  навичок  учнів ліцею;

  б) методи мотивації діяльності учнів,     активізації  розумової   діяльності    учнів     шляхом використання   тестових завдань ;  

   в) вплив конкурсів професійної  майстерності          на формування професійних навичок   учнів ліцею - майбутніх  фахівців;

  г) інноваційні методи навчальна  і виробнича      діяльність учнів  ліцею,  як метод підвищення  ефективності  та  розвитку пам’яті, професійної діяльності  учнів   ліцею;

 

 

 

 

травень

 

 

грудень

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

тв. гр. № 1

 

 

тв. гр. № 2

 

 

тв. гр. № 3

 

 

 

тв. гр. № 4

 

 

5.

 

 

 

 

 

Організація та проведення традиційних виставок :

-« Кращій конспект з предмету»

- методичних розробок відкритих уроків з         

   виробничого і теоретичного навчання ;                                        -  методичних  робіт   викладачів і майстрів  

   виробничого навчання з     використанням 

   інноваційних   технологій     навчання ;    

- методичних наробіток  заходів з виховної  

   роботи;

 

 

грудень

 

березень

 

травень

 

квітень

зав. кабінетом

Н.П. Панченко

Майстри в/н,

Викладачі

 

 Педробітники закріплені за групами 

6.

 

 

 

 

 

Підготувати матеріали для розміщення на сайті  ліцею та оформлення  альбомів і стендів :

- « Літня практика» ;

-  «Показники атестацій з виробничого навчання»  -  з  професій:«Кухар»; «Кухар-кондитер»; «Продавець продтоварів», «Офіціант,бармен».   

- « Заходи з позакласної  роботи»;

 

 

 

 Вересень

Січень-

квітень

 

 

     травень

 

 

майстри в/н.

майстри в/н

 

 

 Педробітники закріплені за групами 

7.

 

 

Проведення  педагогічних  читань з питань   методики проведення уроків  т/н і в/н на  теми :

-«Концепція  сучасного уроку»

 

 

- «Типи та види уроків виробничого навчання»;

 

- «Все про вступний інструктаж»;

 

- « Поточний  інструктаж»;

 

- « Заключний інструктаж»;

 

- «Методи формування мотивації навчання на уроці»;

 

- «Мотивація шляхом створення ситуації успіху»;

 

- « Методика проведення занять з професійно-теоретичної підготовки»

-« Семінари »;

-«Лабораторно- практичні заняття»

 

-« Методика проведення уроків в/н при вивченні операційних тем»

-«  Методика проведення уроків в/н при виконанні комплексних робіт»;

-  Методика проведення контрольно-перевірочного уроку »;

-« Оцінювання навчальних досягнень учнів»;

-« Види контролю знань,умінь і навичок учнів»

 

вересень

 

 

вересень

 

жовтень

 

жовтень

 

грудень

 

 

грудень

 

      січень

 

 

      січень

      січень

 

січень

 

лютий

 

 лютий

 

травень

 

травень

травень

Методист

Панченко Н.П.

 

Майстери в/н:

Кіліна Ф.В.  

 

 Шуляк Т.М.

 

Горяїнова І.І.

 

Завізна Н.І.

 

 

Щербань Н.М.

 

 Герасимова К.В.

 

 Викладачі: Ломакіна І.І.

Ромащенко К.В.

 

Ржевська Л.Г.

Майстери в/н:

Дзюбенко А.В.

 

Комендантова .М.

 

Любієва В.М.

 

Степанкова Г.М

Ковтун О.О.

 

             

8.

Поновити виставку нагород    педпрацівників ліцею «Наша гордість».

вересень

зав. кабінетом

Н.П. Панченко

 

9.

Підготовка  матеріалів, заходів та реклами з  профорієнтаційної  роботи, правил  і  умов  прийняття  до  ліцею.

жовтень -березень

заст. директора

з  НВР

Бондаренко В.М.

10.

 Повести засідання « за круглим столом» з оглядом методичних робіт  і  дидактичних  матеріалів, створених  педробітниками  за 2014-2015 навчальний рік  .     

травень

зав. кабінетом

Панченко Н.П.

 

11.

Продовжити вивчення з педробітниками питань   педагогіки та  психології, періодичних видань газет і журналів:

а) проведення творчих семінарів, інструктивно – методичних нарад,

б) психологічних тренінгів;.

в) Проведення  консультацій:

- «як правильно оформлювати нормативно-плануючу документацію»;

- « рекомендації до створення контрольних завдань (переліку питань до атестацій, карток-опитування ,  тощо);

г) бесіди за «круглим столом» на тему:              « Професійне здоров’я педагога»:

- « Соціально- психологічні основи здоров’я педагога»;

-« Конфлікти в роботі педагога  »;

-« Професійне вигорання педагога »;

- « Організація режиму  відпочинку та праці».

 

Впродовж  року

 

 

 

 

зав. кабінетом

Н.П. Панченко

 

Зав.метод.секції

Ломакіна І.І.

Викладач

Шаруда  Д.А.

Заст. директора

з  НВР Малай І.Б.

 

 

 

Методист

Панченко Н.П.

Викладачі :

Казанцева Т.Д.

Лисенко О.А.

Малай І.Б.

КряжевськихН.П.

 

 

 

 

 

 

         Зав.  методкабінетом                                               Н.П. Панченко

 

Категорія: Мої статті | Додав: МПЛСУиТ (21.07.2014)
Переглядів: 285 | Рейтинг: 0.0/0