Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Мої статті

>>> Читати тут <<<

П Р О Т О К О Л

робочих зборів Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі

 

від 27 травня 2012 року                                   Кількість

                                                                           членів колективу – 51 чол.

                                                                           наявність – 43чол.

Відсутні з поважних причин  - 8 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора МПЛСПіТ Казанцевої Тамари Дмитрівни про свою діяльність перед педагогічним колективом у 2011/2012 навчальному році.

СЛУХАЛИ:

Директора МПЛСПіТ Казанцеву Тамару Дмитрівну., тези виступу:

за рахунок бюджетних коштів – 511 чол.

понад державне замовлення – 11 чол.

в/ Працевлаштування: 92% (8 % з вільним дипломом в зв’язку з вагітністю та родами)

г/ Втрата контингенту:

за навчальний рік – 8 чол.

з них:

перевод до інших навчальних закладів: ПТНЗ – 1 чол.

          інші причини – 7чол.

 

2. Створення умов для варіативності навчання та заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес:

1)    Колектив ліцею працює над проблемою: „Формування активної особистості з високим потенціалом виробництва та гуманітарної науки і культури через інноваційні форми навчання”.

2)    У навчальні плани внесені предмети по розвитку ділової ініціативи  і комерціалізації, а саме: „Ділова активність”, ”Основи підприємницької діяльності”, „Основи винахідництва”, як предмети, що вільно обираються.

3)    Проведені інструктивно-методичні засідання з викладачами:

-         Впровадження інноваційних,  технологій у процес навчання предметів гуманітарного циклу

-         Розвиток інформаційно-комунікаційних  навичок  уроках спецдисциплін;

-         Система модульного, блочного  навчання на уроках спецдисциплін

Працює мережа INTERNET.

  Педагогічний колектив працює за наступними  напрямам в :  впровадження в навчальний процес інноваційних, інформаційно-комунікаційних  технологій навчання, вивчення нових технологій виробництва та нової техніки, активізація учнів, застосування прийомів майстер класу на уроках виробничого навчання .Протягом року в навчальний процес впроваджувалися інноваційні технології навчання:

1.ділова активність та ініціатива;

2.блочно-модульне навчання ;

3.інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу;

 

Протягом року в ліцеї  проводилася інструктивно-методична робота з питань:

 

1.     Організація перегляду нової  педагогічної, психологічної, економічної літератури, періодичних видань газет і журналів.

2.     Організація перегляду дисків та програм сучасних методів навчання, техніки і обладнання яке використовується на виробництві, приготування та оформлення страв, подачі блюд та напоїв.

3.     Організація виставок кращий методичних розробок, проведення відкритих позакласних заходів, майстер класу уроків виробничого навчання, сучасних уроків теоретичного навчання.

4.     Організація конкурсів професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання та учнів за професіями (у рамках предметних тижнів).

Для підвищення педагогічної майстерності методичним кабінетом використовувалися нетрадиційні форми методичної роботи: ділова гра "Психологічний тренінг самоконтролю в учнів", ділова гра з майстрами виробничого навчання: "Сучасні  методи та форми проведення уроків  виробничого навчання”, творчі семінари: "Вдосконалення міжпредметних зв’язків на уроках з предметів гуманітарного циклу”, "Використання нетрадиційних методів проведення уроку та підвищення рівня знань учнів на уроках теоретичного навчання”.В ліцеї проводиться системна робота з вивчення,  узагальнення, впровадження та розповсюдження передового педагогічного досвіду. Передовий досвід педагогічних працівників ліцею пропагандується за допомогою взаємовідвідування уроків, проведення позакласних заходів, ярмарок передового педагогічного досвіду. В ліцеї організовано секція обміну досвідом «Школа молодого майстра». З метою пропаганди педагогічного досвіду в ліцеї проводяться семінари з практичним показом.

 

  На  протязі  навчального  року  вивчались сучасні та інноваційні  технології  на  виробництві  -  це  нові  рецептури  блюд, сучасне  устаткування підприємств  громадського  харчування  і  торгівлі, нові види організації виробництва та обслуговування на підприємствах громадського харчування  і торгівлі, обладнання банків, сучасні методи обслуговування відвідувачів.

  Заслуговує  уваги  профорієнтаційна  робота адміністрації, викладачів  та  майстрів  виробничого  навчання  з  пропаганди  професійного  напрямку  ліцею, організована реклама в засобах масової інформації, в транспорті, на радіо,Маріупольському сайті,  виготовлені кольорові буклети і розповсюджені у школах, на «ярмарках праці» , виготовлені фотостенди  прикрашають  кабінет  приймальної  комісії, коридори ліцею.

   Згідно  з  річним  планом  роботи  педагогічний  колектив  ліцею  продовжує працювати  над  проблемою  «Впровадження  інноваційних  технологій  в  навчально-виховний  процес».  Педагогічний колектив ліцею знаходиться в постійному пошуку нових форм та методів роботи з впровадження в навчальний процес нових педагогічних, виробничих та інформаційних технологій, оновлення змісту професійної підготовки.

3. Участь у спортивному житті міста:

- спартакіада серед ліцеїв м.Маріуполя по видам спорту : волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс, шахи, крос, пробіг на приз газети «Приазовський робочий»

- змагання присвячені «Дню вітчизни»: стрільба, підтягування, підйом штанги та гир, естафета ;

- першенство ліцея по видам спорту: футбол, баскетбол, волейбол, теніс.

4.  Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи:

Протягом навчального року в училищі працювали гуртки:

-         художньо-естетичного напрямку.

Спортивні секції:

-         з футболу;

-         волейболу;

-         настільного тенісу;

-         шахово-шашковий гурток;

-         баскетболу

Предметні гуртки

Художньої самодіяльності:

-         вокальний;

-         танцювальний

 

5. Забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу та прогнозування проблем ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу:

- підтримується постійний зв’язок з Маріупольським центром зайнятості населення. Ліцей брав участь у тендері та отримав право на підготовку і перепідготовку незайнятого населення з професії «Кондитер»;

- протягом року проводились ярмарки професій в яких ліцей приймав активну участь;

 - налагоджено тісний зв’язок з підприємствами міста і їх керівниками з питань потреби підприємств у робітничих кадрах.

 

   6. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу:

 - 5 комп’ютерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- комп’ютерно-касовий комплекс для професії «продавець прод.товарів,контролер-касир»;

- відеокамера «Samsung-smx» для створення електронних підручників ;

- ваги настільні  в харчову лабораторію

- плита електрична ;

- холодильник ;

- функціональні меблі для кабінетів : заступника директора з НВР, майстрів виробничого навчання, бухгалтерії , гуртожитку;

-  ліцей підключено до мережи «Internet»: комп’ютерний клас, кабінет директора , приймальну директора, кабінет заступника директора з навчально-виробничої роботи; бухгалтерію, бібліотеку, кімнати майстрів виробничого навчання .

 

   7. Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки:

- у 2011/2012 навчальному році пройшли курси керівних кадрів  – 1 чол.

стажування – 1 чол.

 

8. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників:

забезпечена організація харчування буфетною продукцією та медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників;

-  у зв’язку з відсутністю їдальні в ліцеї учням сиротам виплачується компенсація за харчування

- кожного року проводиться медичний огляд учнів і педагогічних працівників

 

9.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

- протягом року (8 разів) надавалася матеріальна допомога на загальну суму  73565,87 грн.;

- матеріальне стимулювання –   42986,54 грн.

 

10.Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

 а/  за 2011-2012 навчальний рік нагороджені:

- грамотою МПЛСПіТ – 9 чол.

- б/  оздоровлено педпрацівників та учнів:

Профспілкою  «ВАТ «Азовзагальмаш» виділено на оздоровлення працівників ліцею   у 2011-2012 році    санаторно-курортних путівок в профілакторій 2 , 12 путівок на узбережжя Азовського моря;

- виплачено працівникам премії та матеріальної допомоги  на суму  61000 грн.

 

11. Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, стан травматизму:

1) Курси з ОП  педпрацівників – в ліцеї;

2) Побутовий травматизм за 2011-2012 навчальний рік:

Дорослі:    0

Діти: 0

3) Травматизм виробничого характеру – 0 чол.

4) Медичний профогляд співробітників – 100 %, учнів - 100 %

12. Дотримання правопорядку неповнолітніми та профілактичні заходи щодо попередження правопорушень:

1)    з 01.09.2011 року по 30.06.2012 року -  правопорушень не скоєно;

 2) Інженерно-педагогічним колективом проводиться робота по попередженню правопорушень:

а) зв’язок з батьками учнів;

б) проведення профілактичних заходів: бесіди, зустрічі з працівниками міліції, прокуратури;

в) проведення виховних годин та бесід з учнями на правові теми тощо.

г) сумісна праця з відділом кримінальної міліції та службою у справах з неповнолітніми, центром соціальних служб молоді.

д) в ліцеї створена комісія яка  веде облік і допомагає учням, які потребують додаткової уваги.

13. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

- в ліцеї діє графік прийому громадян директором ліцею, заступниками директора;

- реагування керівників на зауваження та пропозиції своєчасне

Всі питання, які були поставлені перед керівництвом училища, виконані

Скарги до  вищих органів відсутні.

Фінансові порушення не встановлені.

 

14. Надходження спеціальних коштів –   64400 грн.

ВИСТУПИЛИ:

1. Панченко Н.П.., методист ліцею. Задачі педколективу на 2012-2013 навчальний рік:

1) Подальша комп’ютеризація навчального процесу.

2) Реалізація цільової комплексної Програми розвитку та функціонування Української мови в Донецькій області;

-  продовжена практика проведення творчих конкурсів і олімпіад серед учнів на краще знання української мови, звичаїв та традицій України;

- участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені П.Яцика.

 В новому навчальному році є над чим працювати і викладачам предмету» Українське ділове мовлення» і працівникам ліцею. Завдання освіти – сприяти гармонійному розвитку особистості, давати їй не тільки спеціальні вміння і навички, а вчити спілкуватися зі світом, розуміти інших, підвищувати загальний рівень культури і духовності людини.

Вважаю роботу  директора задовільною.

2. Ніфонтов О.В.-керівник фізичного виховання іздоровя. Профілактика правопорушень – одна із головних задач в училищі. Необхідно пропагандувати здоровий спосіб життя, оголосити боротьбу пияцтву, наркотикам, пропагандувати спорт, заняття фізичною культурою.

  І взірцем здорового способу життя повинні бути майстри в/н і викладачі. Треба досягти такого рівня, щоб заняття фізичною культурою не було примусовим, а було виявом внутрішньої потреби учня. Саме через фізичну культуру і спорт можна протистояти негативному впливу вживання наркотиків, алкоголю тощо.

Виховному відділу училища треба серйозно зайнятися оздоровчо-спортивною роботою з усіма учнями. 

Оцінити роботу директора задовільно. 

3. Ржевська Л.Г..   викладач спецдисциплін.

Основне завдання питання гарантування безпеки життєдіяльності та охорони праці в училищі – це попереджувальна, профілактична робота серед учнів. В училищному кабінеті з охорони праці систематично проводяться навчання, консультації, відкриті уроки; для практичного використання у роботі надаються методичні рекомендації, виконується Закон України „Про охорону праці”. Ці напрямки роботи треба продовжити у новому навчальному році.

Роботу директора вважаю задовільною.

4. Ромащенко К.В. майстер в/н

Головна проблема нашого колективу – профорієнтаційна робота. Усім членам педагогічного колективу необхідно активніше пропагувати робітничі професії, зокрема професії слюсаря, газоелектрозварника, машиніста електровозу тощо. Вести роз’яснювальну роботу з учнями щодо специфіки цих професій, можливостей працевлаштування, попиту на ринку праці

За результатами звіту директора МПЛСПіТ педрада оцінює діяльність Казанцева Т.Д.. шляхом таємного голосування.

Пропоную вважати роботу директора задовільною.

5Журова К.1. заступник директора з АГЧ 

В 2011-2012 навчальному році багато уваги приділено укріпленню матеріально-технічної бази ліцею: виконані поточні ремонти  гуртожитку, тепломережі, кабінетів та майстерень на 37600 грн.

На сьогодні навчальний заклад підготовлений до нового 2012-2013 навчального року.  Роботу директора вважаю задовільною.

6. Барська Г.А.. – бібліотекар.

Бібліотека навчального закладу поповнена великою кількістю навчальної та методичної літератури, періодичними виданнями. Вважаю роботу задовільною.

 

ГОЛОСУВАЛИ: визнано роботу директора МПЛСПіТ  задовільною – 48чол., незадовільною – 0 чол. 

 

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Признати роботу директора МПЛСПіТ. у 2011-2012 навчальному році задовільною.

2. Продовжити  у наступному навчальному році подальшу комп’ютеризацію навчального процесу.

3. Впроваджувати нові технології виробництва в навчальний процес.

4. Розвивати підприємницьку діяльність згідно з регіональною Програмою розвитку Донецької області.

5. Впровадити  в навчальний процес методи Ділової активності, Ділової ініціативи, модульне навчання, використання інформаційних технологій.

6. Продовжити реалізацію в наступному році цільової комплексної програми розвитку та функціонування української мови  в Донецькій області.

 

    Голова зборів                                                                                     Н.П.Панченко

 

Секретар                                                                     С.В.Канашина

Категорія: Мої статті | Додав: МПЛСУиТ (27.05.2013)
Переглядів: 657 | Рейтинг: 0.0/0